Menu
Your Cart

Bồn cầu Kassani Thailand

Bồn cầu liền khối Kassani 0816
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0816
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0816Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.700.000.đ 5.500.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0816-1
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0816-1
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0816-1Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không đ..
3.140.000.đ 6.280.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0818
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0818
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0818Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.700.000.đ 5.500.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0833
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0833
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0833Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.000.000.đ 6.100.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0834
-48 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0834
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0834Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.250.000.đ 6.300.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0850
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0850
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0850Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.700.000.đ 5.450.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0860
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0860
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0860Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.900.000.đ 7.800.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0870
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0870
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0870Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.500.000.đ 7.000.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0871
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0871
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0871Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.400.000.đ 6.800.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0883
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0883
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0883Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
3.000.000.đ 6.100.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 0889
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 0889
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 0889Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.900.000.đ 5.850.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 2366
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 2366
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 2366Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.700.000.đ 5.500.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 2366-1
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 2366-1
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 2366-1Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không đ..
3.150.000.đ 6.300.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 2372
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 2372
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 2372Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.850.000.đ 5.700.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 2395
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 2395
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 2395Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.800.000.đ 5.700.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 2395-1
-50 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 2395-1
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 2395-1Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không đ..
3.250.000.đ 6.500.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani 8813
-51 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: 8813
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani 8813Với kiểu dáng liền khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế liền khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc..
2.700.000.đ 5.500.000.đ
Bồn cầu liền khối Kassani E6605
-41 %
Thương hiệu: Kassani Mã hàng: E6605
Cấu tạo bồn cầu liền khối Kassani E6605Với kiểu dáng 2 khối sang trọng, hiện đại, được sản xuất từ nguyên liệu sứ cao cấp và hệ thống xả xóa êm, sạch mọi cặn bẩn mà vẫn tiết kiệm nước tối ưu.Thiết kế 2 khối bằng gốm sứ cao cấp, tráng men theo công nghệ Nano Shiny Antimicrobial không độc hại,..
2.250.000.đ 3.800.000.đ
Hiển thị 1 đến 18 trong tổng số 18 (1 Trang)