Menu
Your Cart

Bồn chứa nước

Bồn inox đại thành 1.000L ngang
-18 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.000N
Bồn nước inox Đại Thành 1.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
3.040.000.đ 3.720.000.đ
Bồn inox đại thành 1.000L đứng
-20 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
2.790.000.đ 3.470.000.đ
Bồn inox đại thành 1.300L ngang
-17 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.300N
Bồn nước inox Đại Thành 1.300 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
3.910.000.đ 4.720.000.đ
Bồn inox đại thành 1.300L đứng
-18 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.300D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.300 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
3.680.000.đ 4.470.000.đ
Bồn inox đại thành 1.500L ngang
-18 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.500N
Bồn nước inox Đại Thành 1.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
4.590.000.đ 5.580.000.đ
Bồn inox đại thành 1.500L đứng
-20 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 1.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 1.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
4.240.000.đ 5.280.000.đ
Bồn inox đại thành 2.000L ngang
-20 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 2.000N
Bồn nước inox Đại Thành 2.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
5.790.000.đ 7.210.000.đ
Bồn inox đại thành 2.000L đứng
-20 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 2.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
5.490.000.đ 6.860.000.đ
Bồn inox đại thành 2.500L ngang
-19 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 2.500N
Bồn nước inox Đại Thành 2.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
6.800.000.đ 8.360.000.đ
Bồn inox đại thành 2.500L đứng
-19 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 2.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 2.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
6.600.000.đ 8.120.000.đ
Bồn inox đại thành 3.000L ngang
-18 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 3.000N
Bồn nước inox Đại Thành 3.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
8.650.000.đ 10.610.000.đ
Bồn inox đại thành 3.000L đứng
-20 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 3.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
8.190.000.đ 10.210.000.đ
Bồn inox đại thành 3.500L ngang
-18 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 3.500N
Bồn nước inox Đại Thành 3.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
9.800.000.đ 11.980.000.đ
Bồn inox đại thành 3.500L đứng
-19 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 3.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 3.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
9.400.000.đ 11.580.000.đ
Bồn inox đại thành 310L ngang
-12 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 310N
Bồn nước inox Đại Thành 310 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 310 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiệ..
1.600.000.đ 1.810.000.đ
Bồn inox đại thành 310L đứng
-13 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 310D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 310 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nhất..
1.450.000.đ 1.660.000.đ
Bồn inox đại thành 4.000L ngang
-21 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 4.000N
Bồn nước inox Đại Thành 4.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 4.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
10.690.000.đ 13.580.000.đ
Bồn inox đại thành 4.000L đứng
-21 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 4.000D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 4.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
10.150.000.đ 12.880.000.đ
Bồn inox đại thành 4.500L ngang
-19 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 4.500N
Bồn nước inox Đại Thành 4.500 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 4.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
12.200.000.đ 14.980.000.đ
Bồn inox đại thành 4.500L đứng
-19 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 4.500D
Bồn nước inox Đại Thành chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 4.500 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất hiện đại bậc nh..
11.700.000.đ 14.480.000.đ
Bồn inox đại thành 5.000L ngang
-22 %
Thương hiệu: Đại Thành Mã hàng: ĐT 5.000N
Bồn nước inox Đại Thành 5.000 lít ngang chất lượng cao.Bồn inox đại thành với dung tích 5.000 lít được sản xuất từ inox SUS304. Thuộc dòng inox cao cấp với nguyên liệu sạch an toàn vệ sinh thực phẩm do không chứa kim loại nặng.Áp dụng công nghệ “hàn lăn” tiên tiến, đây là dây chuyền sản xuất..
12.650.000.đ 16.200.000.đ
Hiển thị 1 đến 21 trong tổng số 28 (2 Trang)