Menu
Your Cart

Vòi chậu rửa mặt Dakoshi

Bộ xả lavabo inox Dakoshi I703
-25 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i703
Bộ xả lavabo Dakoshi I703 inox SUS304 không gỉ sétBộ xả lavabo Dakoshi I703 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon, Mangan, ..
300.000.đ 400.000.đ
Vòi rửa mặt Dakoshi I204B Vòi rửa mặt Dakoshi I204B
-6 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i204B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I204B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I204B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
850.000.đ 900.000.đ
Vòi rửa mặt Dakoshi I206B Vòi rửa mặt Dakoshi I206B
-20 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i206B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I206B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I206B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
880.000.đ 1.100.000.đ
Vòi rửa mặt Dakoshi I208B Vòi rửa mặt Dakoshi I208B
-8 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i208B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I208B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I208B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
1.200.000.đ 1.300.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I202 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I202
-17 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I202
Vòi rửa lavabo Dakoshi I202 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I202 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
500.000.đ 600.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I202B Vòi rửa mặt inox Dakoshi I202B
-6 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i202B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I202B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I202B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
800.000.đ 850.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I203 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I203
-13 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I203
Vòi rửa lavabo Dakoshi I203 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I203 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
700.000.đ 800.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I203B Vòi rửa mặt inox Dakoshi I203B
-39 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i203B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I203B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I203B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
1.100.000.đ 1.800.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I204 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I204
-7 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I204
Vòi rửa lavabo Dakoshi I204 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I204 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
650.000.đ 700.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I206 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I206
-10 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I206
Vòi rửa lavabo Dakoshi I206 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I206 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
630.000.đ 700.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I207 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I207
-7 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i207
Vòi rửa lavabo Dakoshi I207 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I207 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
750.000.đ 810.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I207B Vòi rửa mặt inox Dakoshi I207B
-9 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i207B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I207B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I207B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
1.000.000.đ 1.100.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I208 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I208
-11 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i208
Vòi rửa lavabo Dakoshi I208 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I208 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
800.000.đ 900.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I402 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I402
-14 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I402
Vòi rửa lavabo Dakoshi I402 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I402 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
300.000.đ 350.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I402B Vòi rửa mặt inox Dakoshi I402B
-10 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i402B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I402B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I402B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
450.000.đ 500.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I404 Vòi rửa mặt inox Dakoshi I404
-11 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: I404
Vòi rửa lavabo Dakoshi I404 inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I404 được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbon,..
400.000.đ 450.000.đ
Vòi rửa mặt inox Dakoshi I404B Vòi rửa mặt inox Dakoshi I404B
-7 %
Thương hiệu: Dakoshi Mã hàng: i404B
Vòi rửa lavabo Dakoshi I404B inox SUS304 không gỉ sétVòi chậu rửa lavabo Dakoshi I404B được làm từ CHUẨN inox SUS 304 không gỉ sét có độ bền cao, được đúc nguyên khối từ inox.Inox sản xuất thuộc dòng SUS304 không chứa chì, kim loại nặng, bao gồm 18 – 20% Crom, 8 – 11% Nikel, còn lại là Cacbo..
650.000.đ 700.000.đ
Hiển thị 1 đến 17 trong tổng số 17 (1 Trang)